WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

09.12.2020

 

Szanowni Państwo
Pracownicy i Studenci
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 

W związku z Zarządzeniem JM Rektora nr 139 z dn. z dnia 8 grudnia 2020 r. możliwe jest prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w semestrze zimowym 2020/2021.

 

W związku z powyższym w okresie 14-22.12.2020 realizowane będą wybrane zajęcia na I i V roku kierunku weterynaria, I roku kierunku weterynaria studia anglojęzyczne oraz I roku kierunku analityka weterynaryjna, niezbędne do uzyskania efektów uczenia się w zakresie umiejętności. 

W okresie 11-29.01.2021 realizowane będą natomiast wybrane zajęcia dla pozostałych lat studiów.

 

Szczegółowy rozkład zajęć realizowanych w dn. 14-22.12.2020  zamieszczony zostanie na stronie Wydziału w dn. 10.12. Na okres realizacji zajęć w formie tradycyjnej  przez ww. roczniki zawiesza się prowadzenie zajęć on-line. Zajęcia ze studentami pozostałych roczników w dn. 14-22.12.2020 prowadzone są w dalszym ciągu w formie zdalnej.

Po zamieszczeniu rozkładu zajęć na stronie internetowej Wydziału Starostowie poszczególnych roczników proszeni są o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za moduły w sprawie ustalenia szczegółów organizacyjnych.

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz  Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce.

Studenci Wydziału proszeni są o ponadto o zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego przy przemieszczaniu się do budynków uczelni oraz w przerwach między zajęciami dydaktycznymi.

Studenci, którzy chcieliby skorzystać z zakwaterowania w domach studenckich mogą się kontaktować z Biurem Domów Studenckich nr tel. 81 441 14 80, 81 441 14 91.
 


 


« wstecz