[ MENU DODATKOWE ]


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

« wstecz

 Sekretariat:  ul. Głęboka 31, 20-612 Lublin 

                     tel. 81/445 68 55, pok 309 A

                     e-mail:swfis.zydek@up.lublin.pl

Kierownik:  tel. 81/445 68 55, pok.309 B

Pracownicy:  tel. 81/445 62 09, pok. 319

 

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką organizacyjna, dydaktyczną, wychowawczą, realizującą program wychowania fizycznego, sportu i turystyki w uczelni. Wychowanie fizyczne w programie nauczania jest przedmiotem obowiązkowym. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, a każdy semestr kończy ocena semestralna.