logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

 

Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów prowadzone są według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób psów i kotów po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.).

 Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie lekarzy weterynarii z chorobami psów i kotów na poziomie specjalistycznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w specjalistycznych przychodniach weterynaryjnych i służą  ochronie zdrowia  zwierząt i ich właścicieli

 

 

Studia posiadają akredytację Veterinary Continuous Education in Europe:

 

 

[ VeTCEE decision letter ]

« wstecz