logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Genetyka Sądowa

 

Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Gryzińska, prof. uczelni

 

Studia dwusemestralne. Absolwenci uzyskają wszechstronne  wykształcenie, które  daje ogromne możliwości zatrudnienia. Nabędą umiejętności prawidłowego wykonania ekspertyz sądowych, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych. Ponadto  każdy absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów podyplomowych pozwolą na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach kryminalistycznych, jak również w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących analizą DNA.

 

Program studiów zawiera następujące przedmioty: podstawy genetyki ogólnej i molekularnej, genetyka człowieka, kryminalistyczne ślady biologiczne, identyfikacja gatunkowa i osobnicza, techniki badawcze w genetyce sądowej, medycyna sądowa, monitoring toksykologiczny, przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym, statystyka sądowa, podstawy prawa oraz prawne aspekty pracy biegłego sądowego.

 

 
« wstecz