logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska

 

Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Krauze, profesor uczelni
 

Oferta edukacyjna skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków biologicznych, chemicznych, zootechnicznych, rolniczych i innych przyrodniczych.

 

 

Studia mają charakter doszkalający w zakresie aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie analityki laboratoryjnej w aspekcie ochrony środowiska przyrodniczego. Zakres studiów obejmuje problematykę: analityki toksykologicznej żywności, praktycznych aspektów zastosowania technik instrumentalnych w badaniach środowiskowych i akredytacji laboratoriów, bromatologii z elementami dietetyki, monitoringu i analityki środowiska, systemów zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności, analizy genetycznej i mutagenezy środowiskowej, zanieczyszczeń środowiska a alergie, biomarkerów skażenia środowiska, bioanalityki z elementami biomonitoringu, mikrobiologii środowiska z elementami BHP.

 

Po ukończeniu studiów absolwent rozumie znaczenie monitorowania środowiska, żywności, płynów biologicznych oraz wykorzystywania żywych organizmow jako indykatorów stanu środowiska przyrodniczego. Ponadto ma wiedzę z zakresu analityki laboratoryjnej w badaniu zanieczyszczeń i zafałszowań żywności. Zna i potrafi zastosować nowoczesne techniki instrumentalne niezbędne w badaniach środowiskowych. Poznaje systemy gwarantujące jakość i bezpieczeństwo żywności. Zdobywa wiedzę z zakresu roli i właściwości składników żywności, metod ich oceny oraz wpływu żywności i diety na stan zdrowia człowieka.

« wstecz