[ MENU DODATKOWE ]


Opłaty za studia. Kredyty studenckie.

Starsze zarządzenia i uchwały

« wstecz

Uchwała nr 38/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku7 akademickim 2016-2017.

 


 

Zarządzenie  17/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie 71/2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad dochodzenia i egzekwowania należności od studentów z tytułu świadczonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie usług edukacyjnych

 

 


 

Zarządzenie 66/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat  za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2015/2016