[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

25.02.2021

Uprzejmie informujemy, że trwają zapisy na kolejną edycję kursów komputerowego wspomagania projektowania CAD dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Oferujemy kursy z programów: AutoCAD (2D i 3D) lub Inventor.

Zapisy trwają do 2 marca 2021 r.

 

Zapisy odbywają się w formie on-line. Formularze rejestracyjne dostępne po kliknieciu w poniższe linki:
  1. AutoCAD 2D (rysunki płaskie): https://forms.gle/bmd4sk5TfxWHqv716
  2. AutoCAD 3D (rysunki przestrzenne): https://forms.gle/Jsk42kYjLCabkQ9XA
  3. Inventor: https://forms.gle/JKf3UojKLKfM2MCn8

 

Bliższe informacje (terminy zajęć, godzina, data) zostaną ustalone na zdalnym spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 3 marca 2021 o godz. 18.00, za pośrednictwem platformy Eduportal (BigBlueButon lub Teams).

 
Po ukończeniu zajęć w wymiarze 30 godzin oraz zdaniu egzaminu w obecności egzaminatora zewnętrznego uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT.
Istnieje możliwość uzyskania następujących certyfikatów: Międzynarodowe Certyfikaty firmy Autodesk (ze znajomości obsługi programu) lub krajowe Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (z posiadania konkretnych umiejętności w nauczanym programie).
Oba rodzaje certyfikatów dotyczą systemów komputerowego wspomagania projektowania – CAD.
1. Certyfikat AutoCAD - rysowanie 2D  
2. Certyfikat AutoCAD - modelowanie 3D
3. Certyfikat Inventor Professional- modelowanie części i zespołów
 
Opłata za zajęcia liczona jest w następujący sposób i wynosi:
30 godz.*5,5 zł/godz.=165 zł
 
Płatność (165 zł) powinna być dokonana w ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia zajęć
Nr konta bankowego do wpłat za kurs:
55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bank PEKAO S.A. O/Lublin
Tytułem: Kurs CAD dla WIP
 
Osoba do kontaktu: dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak tel. 508 099 964 (kontakt tylko w sytuacjach niezbędnych)


« wstecz