[ MENU DODATKOWE ]


Statistica

« wstecz

 


 

 

 

 

 

Dostarczone oprogramowanie w ramach licencji Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (z licencją akademicką Site License dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) + Zestaw Medyczny (z licencją akademicką Site License dla pracowników, studentów i doktoranów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie) (ważnej do 30 kwietnia 2021) dostępne jest w wersji, 32- oraz 64- bitowej zarówno polskiej i angielskiej wersji językowej.

 

 


 

 

KLUCZE INSTALACYJNE:

Wspólne dla wszystkich wersji.

 

WERSJA JĘZYKOWA:

Zależy od instalatora użytego podczas procesu instalacji.

 

LICENCJA OBEJMUJE:

 1. Zestaw programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki (dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) 
 2. Zestaw Medyczny (przeznaczony tylko i wyłącznie dla pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).

 

KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA:

Z niniejszego oprogramowania można korzystać zarówno na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jak i poza nim.

 

 

 


 

UWAGA! 


Dostępna jest polska wersja Statistica 13.3. Aby skorzystać ze Statistica w wersji 13.3 należy odinstalować starszą wersję, po czym dopiero zainstalować nowe oprogramowanie „od zera” (nie ma możliwości zaktualizowania starszej wersji Statistica do wersji 13.3). 

 

 


 

 

PODSUMOWANIE:

Pakiet zakupionego zawiera następujące moduły analityczne:

Jest to  program rozszerzający funkcjonalność oprogramowania Statistica o narzędzia do opracowywania wyników badań rolniczych i przyrodniczych, znacząco ułatwia proces planowania doświadczeń oraz analizę ich wyników – w programie możliwe jest szybkie wygenerowanie planu badania w jednym z kilkunastu dostępnych układów, a następnie automatyczne przeanalizowanie wyników. Opis Zestawu Przyrodnika jest dostępny na stronie https://www.statsoft.pl/zestaw-przyrodnika/. Aby skorzystać z Zestawu Przyrodnika należy ze strony https://www.statsoft.pl/zasoby/do-pobrania/zestawy-analityczne-2/ pobrać najnowszy instalator Zestawów analitycznych dla Statistica 13. Instalator jest dostępny do pobrania po założeniu konta na stronie StatSoft Polska i zalogowaniu. Na ww. stronie internetowej po prawej stronie klikamy na przycisk „Logowanie”. Jeżeli użytkownik nie posiada konta do pobierania zasobów StatSoft Polska, wówczas pod polami do logowania znajduje się opcja „Zarejestruj się”, gdzie należy założyć konto. Następnie należy ponownie wejść na ww. stronę internetową i zalogować się. 

 

INSTALACJA testowego ZESTAWU PRZYRODNIKA (DO 30.09.2018):

 1. Jeżeli użytkownik Statistica ma zainstalowany dodatkowy program Zestaw Medyczny (licencja Statistica dla UP w Lublinie obejmuje ten program dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej), to najpierw należy ten dodatek odinstalować. 
 2. Następnie należy zainstalować najnowszą wersję Zestawów analitycznych (jak pobrać najnowszą wersję opisano akapicie powyżej).
 3. Plik licencji licensep.xml *  należy zapisać na dysku – najlepiej w folderze instalacyjnym Zestawów analitycznych – domyślnie jest to folder C:Program FilesStatSoftZestawy analityczne.
 4. Następnie uruchamiamy oprogramowanie Statistica – program  powinien zapytać o wskazanie pliku licencji – należy wówczas wskazać plik licensep.xml * zapisany uprzednio w folderze C:Program FilesStatSoftZestawy analityczne. Jeśli Statistica nie zapyta o wskazanie pliku licencji, wówczas po uruchomieniu Statistica w menu wchodzimy do Zestaw Przyrodnika -> O programie, w przywołanym oknie klikamy „Wczytaj plik licencji” i wskazujemy plik lilcensep.xml* zapisany uprzednio w folderze C:Program FilesStatSoftZestawy analityczne.
 
LicenseMedP.xml dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
lub LicenseP.xml dla pozostałych wydziałów UP w Lublinie
 

Po zainstalowaniu najnowszej wersji Zestawów analitycznych i wczytaniu pliku licencji w programie Statistica będą dostępne dodatkowe programy:

 • dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej program Zestaw Medyczny (licencja ważna do 30.04.2021r.) oraz Zestaw Przyrodnika (do celów testowych, ważny do 30.09.2018r.) – plik licencji LicenseMedP.xml,
 • dla pozostałych wydziałów UP w Lublinie program Zestaw Przyrodnika (do celów testowych, ważny do 30.09.2018r.) – plik licencji LicenseP.xml.

 

 

 


 

INSTALACJA  i  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

 1. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi instrukcjami. Zawierają one odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 2. Instalacja i rejestracja zestawu programów Statistica Rozszerzony Pakiet Akademicki jest możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na up.lublin.pl, up.edu.pl, lub student.up.edu.pl.
 3. Przed i instalacją oprogramowania koniecznym jest wypełnienie formularza na stronie: www.statsoft.pl/Site_License/luH8041up.php . Formularz pełni rolę umowy licencyjnej pomiędzy StatSoft Polska a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.
 4. Pliki instalacyjne dostępne są pod adresem: http://statistica.up.lublin.pl/. Studenci mogą pobrać oprogramowanie na nośnik w każdym laboratorium komputerowy w tym na sali 303 Agro 2, III piętro Akademicka 15 oraz na komputerach w Bibliotece. Pobranie mozliwe tylko z sieci uczelnianej!!!
 5. Klucze licencyjne dla wersji jednostanowiskowych zawarte są w obrazie instalacji w pliku o nazwie „keys.txt” . W przypadku udostępnienia kluczy do wersji sieciowej prosimy o kontakt z Uczelnianym Centrum Informatyki.
 6. Oryginalne Instrukcje instalacji zamieszczone są na stronie http://statistica.up.lublin.pl. Uwaga do instalacji jednostanowiskowej – Podczas instalacji instalator wymaga potwierdzenia adresu e-mail poprzez kliknięcie linka otrzymanego w wiadomości mailowej wysłanej na adres podany przy instalacji.
 7. INSTALACJA DODATKU ZESTAW MEDYCZNY – Dodatek przeznaczony tylko pracowników i studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie. Instalację dodatku należy przeprowadzić z odrębnego instalatora. Instalacja odbywa się bez użycia dodatkowych kluczy instalacyjnych. Do instalatora dołączony jest plik licencyjny License.xml, który należy wskazać podczas instalacji.

 


   

MATERIAŁY DODATKOWE: