promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.plRedakcja strony internetowej

« wstecz

Nadzór nad stroną internetową Uniwersytetu pod względem merytorycznym i redakcyjnym sprawuje Biuro Komunikacji w zakresie zamieszczania informacji na stronach ogólnouniwersyteckich; wyglądu graficznego serwisu; koordynacji pracy pozostałych koordynatorów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji na stronach wydziałów, jednostek; prowadzenia serwisu informacyjnego; prowadzenia szkoleń dla redaktorów z zakresu redagowania informacji.

 

Informacje na stronach zamieszcza zespół Redaktorów, składający się z:

  • Redaktora Naczelnego, sprawujacego nadzór na pozostałymi redaktorami. Redaktor Naczelny odpowiada za politykę informacyjną strony, prowadzi serwis głównych stron ogólnouczelnianych. Funkcję tę pełni mgr Karolina Kwapisz, Biuro Komunikacji, tel. 081 445 66 32, mail: karolina.kwapisz@up.lublin.pl
  • Redaktorów Wydziałowych, prowadzących redakcję stron wydziałowych. Funkcję tę pełnią:

 

Wydział Agrobioinżynierii

mgr inż. Małgorzata Gośniak

dr Paweł Harasim

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

dr n. wet Klaudiusz Szczepaniak

mgr inż. Sylwia Śpiewak

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

dr Mariusz Wójcik

dr Paweł Żółkiewski

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

mgr inż. Anna Gryta


Wydział Inżynierii Produkcji

dr inż. Beata Biernacka 
mgr inż. Piotr Ścibisz 
 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

mgr inż. Natalia Grodzieńska

dr inż. Jadwiga Stachowicz 

 

Wydział Biologii Środowiskowej

dr inż. Ernest Stawiarz

mgr Kazimiera Blaim

 

  • Redaktorów Pozawydziałowych i Administracyjnych, prowadzą strony jednostek o szczególnym znaczeniu dla działalnosci Uczelni i wybranych jednostek administracyjnych
 

Biuletyn Informacji Publicznej: mgr Danuta Sawa, mgr Paweł Marczuk

Biblioteka Główna: mgr Bartłomiej Pawłowski, mgr Weronika Kowalska

Centralne Laboratorium Badawcze: mgr Elżbieta Kosik

Centrum Nauki: mgr Katarzyna Ruczkowka, mgr Aleksandra Jezierska
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu: mgr Agnieszka Choina-Godula

Centrum Kultury i Folkloru Wsi: mgr inż. Tomasz Chmurski

Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji: dr Renata Reszka-Dyrka

Dział Logistyki: mgr Iwona Szymczyk
Dział Kadr i Płac: mgr inż. Barbara Radko 
Dział Spraw Socjalnych Studentów: mgr inż. Katarzyna Oleszek, dr inż. Magdalena Hetman
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich: dr inż. Zdzisław Kaczmarski

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji: mgr Edyta Zawada

Sekcja ds. BHP i ochrony PPOŻ: mgr inż. Mariusz Szymczyk

Sekcja ds. zamówień publicznych: Aleksandra Gadzało, mgr Justyna Muszyńska-Sadło
Stanowisko ds. osób niepełnosprawnych: mgr inż. Mgadalena Łukasik

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: mgr Marzena Bracław

Wydawnictwo: mgr Monika Jaskowiak

 

Nadzór nad stroną internetową pod wzg. technicznym sprawuje Uczelniane Centrum Informatyki, Webmaster mgr Anna Szwajgier, tel. 081 445 65 23, mail: webmaster@up.lublin.pl