promocja   Dział Komunikacji
i Wymiany Akademickiej

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, IVp. mapa JAK TRAFIĆ?
tel. (+ 81) 445 66 91, 445 65 12, e-mail: promocja@up.lublin.pl« wstecz

DZIAŁ KOMUNIKACJI I WYMIANY AKADEMICKIEJ
składa się z dwóch jednostek:

 

Biura Komunikacji

w zadaniach biura znajduje się:
• komunikacja medialna (komunikaty prasowe, informacja publiczna, pośredniczenie w kontaktach z ekspertami Uczelni)
• administrowanie stroną internetową, prowadzenie polityki informacyjnej
• publikacja i moderacja treści w mediach społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, określanie polityki informacyjnej
• współpraca z agencjami reklamowymi pod kątem zapewnienia materiałów, gadżetów promocyjnych i materiałów drukowanych. Prowadzenie działalności Sklepu Promocyjnego
• tworzenie reklam w mediach
• udział w targach edukacyjnych, festiwalach wydarzeniach promocyjnych
• organizowanie wizyt w szkołach prezentujących Uczelnię
• prowadzenie dokumentacji zdjęciowej i filmowej Uczelni
• udostępnianie systemów wystawienniczych jednostkom Uczelni
• współorganizacja uroczystości i wydarzeń uczelnianych
(Święto Uczelni, Inauguracja, Promocje Doktorskie, Jubileusze, Dzień Otwarty, Piknik Naukowy)
• prowadzenie procedur przetargowych na usługi promocyjne, hotelowe, cateringowe
• wykonywanie drobnych prac plastyczno-technicznych

Biura Wymiany Akademickiej
Biuro zajmuje się realizacją Programu Erasmus oraz spawami związanymi z zagranicznymi wyjazdami pracowników w celach dydaktycznych i naukowo-badawczych w tym rozliczeniami kosztów.

Program Erasmus Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność”
• prowadzi obsługę studentów i pracowników wyjeżdzających i przyjeżdzających na część studiów, praktyki, wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne
• zawiera umowy bilateralne z uczelniami partnerskimi i instytucjami
• promuje Program Erasmus wśród studentów i pracowników Uczelni oraz uczelni zagranicznych
•współpracuje merytorycznie z Narodową Agencją przygotowując sprawozdania z działalności, rozliczenia finansowe, wnioski o nowe mobilności
• współpracuje z koordynatorami wydziałowymi Uczelni w przygotowywaniu wyjazdów i przyjazdów studenckich
•opiekuje się i wspomaga zagranicznych studentów programu w integracji ze środowiskiem Uczelni