[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

15.01.2021

RH-k-145/ FSz/2 12021

      Lublin, 14.01.2021

 

Szanowni Państwo

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych, również w roku 2021 zostanie utworzony fundusz szkoleniowy przeznaczony na dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni.

 

Część środków z tego funduszu przeznaczona zostanie na dofinansowanie kursów językowych umożliwiających nauczycielom akademickim uzyskanie certyfikatu na poziomie wymaganym do zatrudnienia na stanowisku adiunkta oraz na szkolenia doraźne.

 

Dysponentem funduszu z ramienia JM Rektora jest Prorektor ds. Kadr - prof. dr hab. Andrzej Marczuk do którego należy kierować pisemne zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko pracownika, formę szkolenia i przewidywany koszt oraz uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia, poparte przez bezpośredniego przełożonego, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowany plan realizacji szkoleń i wydatków z funduszu szkoleniowego. 

 

Środki przyznane na dofinansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Uczelni należy wykorzystać w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

 


« wstecz