[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

31.12.2020

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), zgodnie z którą jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, od 1 stycznia 2021 r. zostały objęte obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Miło nam poinformować, że w dniu 16 grudnia 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w uzgodnieniu z działającymi w Uczelni Organizacjami Związkowymi dokonały wyboru instytucji finansowej PPK i jest nią Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ponadto informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 31 grudnia 2020 r. Władze Uczelni podpisały z TFI PZU S.A. Umowę o Zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

O dalszych działaniach związanych z kolejnymi etapami wdrożenia PPK będziemy informowali na bieżąco.
 
Z poważaniem,

Aneta Popiołek
Kierownik Działu Kadr i Płac
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 15
 


« wstecz