[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

04.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Bernarda Jóźwika Tytuł rozprawy doktorskiej: „System ekspertowy doboru maszyn i urządzeń do przygotowania i zadawania pasz w produkcji bydła”

04.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Andrzeja Jakuba Zuchniarza Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena właściwości mechanicznych i energetycznych brykietów wytworzonych z biomasy roślinnej kukurydzy pastewnej”

04.12.2009

Seminarium naukowe - doktorskie - zaproszenie - inż. Agnieszka Misiura

02.12.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Pawła Bobina Tytuł rozprawy doktorskiej: „Czynniki warunkujące wrażliwość jabłek na obciążenie udarowe”

27.10.2009

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Architektury Krajobrazu w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym

26.10.2009

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

21.10.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Ireny Goździewskiej

21.10.2009

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Kotiuk

06.10.2009

Konkurs na obsadę stanowiska  asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia.

05.10.2009

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.