[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

01.06.2010

Konkurs na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chorób Ryb i Biologii Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

18.05.2010

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

14.05.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Stadnika Temat rozprawy: „Kształtowanie warunków zamrażania żywności realizowanego metodą odwróconej fluidyzacji”

12.05.2010

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Architektury Krajobrazu Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu.

13.04.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Inżynierii i Technologii Zbóż

04.04.2010studenci
     
04.04.2010studenci
     
18.02.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Sykut-Domańskiej pt. „Badanie wartości technologicznej dostępnych odmian i rodów owsa nagonasiennego i oplewionego (Avena nuda, Avena sativa) na cele spożywcze”.

04.01.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Łucji Różańskiej-Boczuli Tytuł rozprawy doktorskiej: „Nowe ujęcie analizy regresji wielomianowej z replikacjami i jej zastosowanie do analizy doświadczeń z inżynierii rolniczej”

04.01.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Danieli Olejnik. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie względnej efektywności preparatów do analizy danych eksperymentalnych w inżynierii rolniczej”