[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

14.01.2011

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni specjalistę ds. promocji Uczelni.

13.01.2011

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

22.11.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Gocół na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ roślin okrywowych na wybrane właściwości gleby, plonowanie, jakość nasion oraz zachwaszczenie łanu soi (Glycine max (L.) Merril) uprawianej w siewie bezpośrednim z uwzględnieniem ograniczenia chemicznej ochrony przed chwastami”.

04.11.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jarosława Sachajko na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna uprawy ziemniaka oraz pszenżyta jarego w warunkach zróżnicowanej agrotechniki”.

05.10.2010

Konkurs otwarty stanowisko asystenta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii

13.09.2010

Konkurs otwarty na obsadę stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

08.09.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii i Zarządzania

07.09.2010

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Powroźnik na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ terminu siewu polskich i zagranicznych gazonowych odmian traw na ich początkowy wzrost i rozwój oraz przezimowanie i aspekt ogólny murawy”.

03.08.2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta  w Katedrze Fizyki,  Zakładzie Fizyki Stosowanej