[ MENU DODATKOWE ]Dział ds. BHP i Ochrony PPOŻ

20-612 Lublin, ul.Głęboka 31, bud. CSR: pok. 320
tel. 81-445-68-29, 81-445-65-38
e-mail: sekcja.bhp@up.lublin.pl
Kierownik Działu: mgr Dariusz Kubel, Głowny specjalista ds BHP, Inspektor Ochrony PPOŻ
tel. 81-445-68-29
e-mail: dariusz.kubel@up.lublin.pl

Pracownicy