banner
Menu

Osoby z niepełnosprawnościamiOsoby z niepełnosprawnościami

24.03.2020

W związku z ewentualnymi problemami w dostarczeniu do uczelni przez studentów i doktorantów dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami na semestr letni bieżącego roku akademickiego - informuję że istnieje możliwość przesłania niezbędnych dokumentów za pomocą drogi elektronicznej tj.:

skan - wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium specjalnego Załącznik nr. 1 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

skan orzeczenia o niepełnosprawności

na adres e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl


« wstecz