[ MENU DODATKOWE ]


Biuro Zaopatrzenia

14.02.2018

Dział Logistyki  informuje, że  Nowa umowa na dostawę gazów laboratoryjnych i technicznych oraz dwutlenku węgla z firmą Messer Polska Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 7 lutego 2018 do dnia 7 lutego 2019 r. Składanie zamówień:

 

Gazy sprężone w butlach:
 • Gazy stanowiące przedmiot Umowy będą dostarczane zgodnie z planem dostaw Messer Polska Sp. z o.o.
 • Zamówienia gazów należy składać pod numerem telefonu: 0 801 800 211 lub
 • faxu: 032 77 26 115 lub e-mail: logistyka@messer.pl
 • Dostawy gazów będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień Klienta, składanych co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez Messer Polska Sp. z o.o. 

 

Punk odbioru zamówionych przez Jednostki Uczelni butli znajduje się w Wólce Abramowickiej 71

 

Sprawy organizacyjne dot. gazów sprężonych:
 

1.      W celu utrzymania  zapasu w  składzie gazów w Lublinie ( aby dostawy były realizowane praktycznie na bieżąco) prosimy o podanie ilości butli z danym gazem jaki  zużywa dana jednostka organizacyjna na  uczelni (dany zakład, katedra)

W celu usprawnienia dostaw gazów proponujemy korzystanie z butli dzierżawionych od Dostawcy. W przypadku napełniania butli dzierżawionych nie jest doliczana opłata superserwis- 80 zł  netto, w przypadku utraty legalizacji butli własnej doliczana jest dodatkowo opłata legalizacyjna.

 

2.      Każdy zakład otrzyma oddzielny numer Klienta w  bazie firmy (są to numery 6-cyfrowe) i na ten nr klienta zamawiałby gazy co pozwoli w łatwy sposób realizować zamówienia i wystawiać faktury.  Dział Logistyki prosi Kierowników Jednostek o wyznaczenie  jednej osoby z danego zakładu/Katedry odpowiedzialnej za zamawianie gazów, która by się podpisywała pod daną dostawą gazu / gazów.

 
 

Gazy ciekłe (jak azot ciekły):

 • Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych lub telefonicznych zamówień Klienta. Termin dostawy zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.
 • Zamówienia gazów należy składać pod numerem telefonu: 0 801 800 211 lub
 • faxu: 032 77 26 115 lub e-mail: transport@messer.com
 • Zamówienia muszą zostać złożone w Messer Polska Sp. z o.o.  najpóźniej w piątek do godz. 1200 tygodnia poprzedzającego tydzień, w którym zamówienia będą realizowane.
 • Punkt napełniania pojemników ciekłym azotem  (podpisanych przez Jednostki UP  z nazwą Jednostki i otrzymanym numerem klienta ) Zamawiający wyznacza na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na  ul. Głębokiej 30

 

Sprawy organizacyjne dot. gazów ciekłych:
 
 1. Każdy zakład/katedra zamawiający azot ciekły powinien posiadać swoje zbiorniki / dewary.
 2. Każdy zakład/katedra zostanie wprowadzony do bazy SAP firmy Messer Polska jako oddzielny Odbiorca dzięki temu każdy zakład we własnym zakresie będzie zamawiał sobie dostawę azotu wedle uznania i potrzeb (w Lublinie dostawy  3 x w tygodniu)
 3. Swoje dewary każdy zakład/katedra opisuje pełną nazwą zakładu i 6-cyfrowym numerem SAP, który otrzymujecie Państwo od firmy (każdy dewar wystawiony do zatankowania azotem powinien być opisany tzn. oklejony pełną nazwą zakładu i zawierać 6-cyfrowy numer  systemu SAP)
 4. Dewary pozostawione do zatankowania w  składzie w Wólce Abramowickiej 71 nie będą dostarczone do  Uczelni i trzeba będzie je odebrać na własny koszt.
 5. Punkt napełniania pojemników ciekłym azotem  (podpisanych przez Jednostki UP  z nazwą Jednostki i otrzymanym numerem klienta ) Zamawiający wyznacza na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na  ul. Głębokiej 30
 6. Dział Logistyki przypomina jednocześnie o konieczności podpisania nowych umów dzierżaw z firmą Messer Polska Sp. z o.o..
Cena dzierżawy rocznej w umowie wynosi 100,00 zł netto,  a dzierżawy dziennej wynosi 0,20 zł netto
 

Nowa umowa na dostawę wiązek argonu podpisana z firmą Air Liquide Polska Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 7 lutego 2018  do dnia 7 lutego 2019 r. Składanie zamówień: Składanie zamówień od pn. do pt. w godz. 700-1500 Centrum Obsługi Klienta: e-mail: zamowienia.pl@airliquide.com, tel.  801 900 400,  698 900 400.

 
***   ZAŁĄCZNIKI   ***
 
 
 


« wstecz