logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaAktualności

27.01.2021

 

 

KURSY JĘZYKOWE


angielski, niemiecki, rosyjski, francuski

 

 

  • Kursy języka ogólnego - wszystkie poziomy zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1) - 400 zł/30 godz.
  • Kursy języka specjalistycznego- 400 zł/30 godz.
  • Kursy przygotowujące do egzaminu TELC (angielski B1, B2, C1; niemiecki B1, B2) - 800 zł/60 godz.
  • Kursy przygotowujące do egzaminu MONDIALE Technical English Test oraz MONDIALE Fachsprachentest Deutsch - 1300 zł/100 godz.

 

 Opłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kursu. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (ul. Głęboka 31, pok. 115 F): podania-kwestionariusza, dowodu opłaty za kurs. Kurs skierowany jest do studentów, pracowników Uczelni oraz osób spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2021 r.