logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaAktualności

01.10.2020

 

 

 

Uwaga!

 

Na niektóre kierunki studiów podyplomowych

rekrutacja została przedłużona do 15 października 2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów (podanie-kwestionariusz,  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,  dowod opłaty I raty za I sem. w kwocie 150 zł na konto: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031)  w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji (ul. Głęboka 31, pok. 115 F) lub przesłanie pocztą.  Warunkiem uruchomienia danego kierunku studiów jest wystarczająca liczba kandydatów.