logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31, pok. 115, telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
Adres korespondencyjny: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaAktualności

15.02.2021

 

 

INSTRUKCJA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU 2020/2021 (semestr letni):

 

1. Studenci, którzy mają obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 powinni do dnia 31 maja 2021 r. zgłosić do Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji za pomocą poczty elektronicznej: dokładny adres Zakładu pracy, telefon do Zakładu pracy oraz termin praktyki.  Zakład pracy powinien umożliwiać realizację praktyki zgodnie z Ramowym Programem Praktyki dla danego kierunku studiów. Wymiar praktyk dla poszczególnych kierunków studiów jest podany w zakładce obok. Informacje proszę zgłaszać na n/w adres e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl lub:

 

Wydział Agrobioinzynierii i Inżynierii Produkcji: lukasz.wojcik@up.lublin.pl (81 445 68 93)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki: malgorzata.szwast@up.lublin.pl (81 445 67 08)

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu: patrycja.kwiatosz@up.lublin.pl (81 445 67 08)

Wydział Biologii Środowiskowej: emilia.krolikowska@up.lublin.pl (81 445 66 30)

 

2. Po zgłoszeniu przez studenta miejsca i terminu praktyki, pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji prześle 2 egzemplarze Porozumienia.

 

3. Po odesłaniu  1 podpisanego egzemplarza Porozumienia, pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji prześle na adres korespondencyjny studenta dzienniczek praktyk.

 

4. W czasie realizacji praktyki student powinien szczegółowo opisać wykonywane czynności w dzienniczku praktyk

 

5. Egzaminy z praktyk będą w dniach 1-15 września 2021 r. Dokładne terminy dla poszczególnych kierunków zostaną podane w czerwcu 2021 r.