[ MENU DODATKOWE ]


KREDYT STUDENCKI

« wstecz

 

1.Zarządzenie nr 59 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów studiów i najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do celów umarzania pożyczek i kredytów studenckich - dotyczy kredytobiorców, którzy ukończyli studia od roku akademickiego 2016-2017.  Załącznik do zarządzenia.
 


2.  Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów i najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do celów umarzania 20% kredytów i pożyczek studenckich - dotyczy kredytobiorców, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2015-2016 lub w latach wcześniejszych.