[ MENU DODATKOWE ]


Koła naukowe /wszystkie wydziały/

« wstecz

Wykaz Studenckich Kół Naukowych działających w UP w Lublinie - stan  na rok 2020

 

Kontakt w sprawie rejestracji kół:

Biuro Organizacji Toku Studiów

tel. 81 445 66 45

 

Nazwa Koła Naukowego Rok rejestracji Opiekun Koła Naukowego  Wydział
 SKN Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  11.03.1986  dr hab. Witold Chabuz  Wydział Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki
 SKN Biologów  21.03.1986 dr hab. Bożena Denisow  Wydział Biologii Środowiskowej
 SKN Ogrodników  Działa od 1964 roku Rejestracja od 21.03.1986  dr hab. Katarzyna Dzida  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Medyków Weterynaryjnych  17.12.1993 dr hab. Marta Wójcik profesor uczelni Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 SKN Ekologów  11.10.1996  dr Magdalena Pogorzelec  Wydział Biologii Środowiskowej
 SKN Chłodnictwa  03.01.1997  dr Marek Domin  Wydział Inżynierii Produkcji
 SKN Inżynierii Spożywczej  15.01.1997  dr hab.Agnieszka Wójtowicz , profesor uczelni  Wydział Inzynierii Produkcji
 SKN Technologii Żywności  18.11.1998  dr Anna Wirkijowska  Wydział Naukl o Żywności i Biotechnologii
 SKN Informatyków ZAWIESZONE SKN  31.10.2000  dr inż. Arkadiusz Miaskowski  Wydział Inzynierii Produkcji
 SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej  09.11.2001  dr inż. A. Przywara, dr inż. A.Kraszkiewicz  Wydział Inżynierii Produkcji
 SKN Biogeochemików  05.07.2002 dr hab. Monika Skowrońska  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Ekonomii  15.11.2004  dr Dariusz Staszczak  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania - CAD  09.05.2005  dr inż. Zbigniew Krzysiak  Wydział Inzynierii Produkcji
 MSKN Architektury i Ekologii Krajobrazu  20.03.2006  dr Agnieszka Kułak,            dr Malwina Michalik-Śnieżek  Wydział Agrobioinzynierii
       SKN Turystyczno-Krajoznawcze   24.03.2006  prof. dr hab. Bogusłąw Sawicki  Wydział Agrobioinzynierii
   SKN Ochrony Środowiska  08.01.2007  prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek  Wydział Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki
 SKN Biotechnologów Roślin  10.03.2005  dr Michał Nowak  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Biotechnologii Zwierząt  20.06.2006  dr Sebastain Knaga  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
   SKN Biotechnologów  08.01.2007  mgr inż. Hubert Szczerba  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 SKN Towaroznawstwa   16.11.2007  dr inż. Grzegorz Szumiło  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAE   25.11.2008  dr hab. Zbigniew Kobus  Wydział Inzynierii Produkcji
 SKN Inżynierii Środowiska ZAMKNIĘCIE SKN NA WYDZIALE   15.12.2009  dr Marta Bik-Małodzińska  Wydział Agrobioinżynierii
 SKN Architektury Krajobrazu   15.11.2010  dr inż. arch Kamila Rojek  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności  15.03.2011  dr Justyna Libera  Wydział Nauk o Żywności i Biotechologii
 SKN Ekoenergetyków  18.04.2011  dr Magdalena Kachel-Jakubowska  Wydział Inzynierii Produkcji
Geodezyjne Koło Naukowe ,,Equator''  05.05.2011  dr Andrzej Mazur  Wydział Inzynierii Produkcji
 SKN Dietetyków  13.06.2012  dr Małgorzata Kostecka  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 SKN Sztuki  04.07.2012  mgr sztuki Paulina Hortyńska  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Międzywydziałowe "Planta Medica"  24.10.12  dr n.farm. Magdalena Walasek  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Transportu i Spedycji  14.01.13  dr Tomasz Słowik  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Leśników  14.01.13  dr hab. Danuta Urban, profesor uczelni  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Biochemików Żywności i Żywienia  6.03.2013  dr inż. Anna Jakubczyk  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej ZMIANA SKN NA SEKCJĘ 04.04.2013  dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski  Wydział Inżynierii Produkcji
 SKN Rachunkowości i Finansów  17.06.2013  dr Anan Kobiałka  Wydział Agrobioinżynierii
 SKN Gospodarki Przestrzennej  11.12.2013  dr inż. Agnieszka Kępkowicz  Wydział Agrobioinżynierii
 SKN Ochrony Rośłin  07.01.2015  dr inż. Marek Kopacki  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Agronomów  01.04.2015  dr Małgorzata Haliniarz  Wydział Agrobioinzynierii
 Fitochemiczne SKN 05.05.2015 dr hab. Małgorzata Materska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
 Miedzywdziałowe SKN Zarządzania Jakością ZAWIESZENIE SKN  05.05.2015  mgr inż. Łukasz Kopiński  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Food Design  19.05.2015  mgr inż. Agnieszka Starek  Wydział Inżynierii Produkcji
 SKN Mikrobiologów ,,Mikrobios"  19.05.2015  dr Justyna Bohacz  Wydział Agrobioinzynierii
 SKN Zrównoważonego Rozwoju Personalnego  30.06.2015  dr inż Anna Kaczorowska  Wydział Biologii Środowiskowej
 Miedzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP  28.10.2015  dr Agnieszka Buczaj  Wydział Inżynierii Produkcji
 SKN Zarządzania i Ekonomii  28.10.2015  dr Agnieszka Dudziak  Wydział Inzynierii Produkcji
 SKN Roślinnych Kultur Tkankowych ZAWIESZENIE SKN  27.01.2016  dr inż. Marzena Parzymies  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 SKN Analityków Środowiska  7.04.2017  dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk  Wydział Agrobioinzynierii
SKN Biologii Molekularnej 17.01.2019 dr Edyta Paczos-Grzęda Wydział Agrobioinzynierii
SKN Chorób Zwierząt Łownych i Wolno Żyjących 03.07.2019 dr n.wet. Zbigniew Bełkot Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Hydrobiologii i Ochrony Środowiska 06.11.2019 dr Wojciech Płaska Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Inżynierii Środowiska 18.11.2019 prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji
SKN Toksykologii Weterynaryjnej 27.11.2019 dr Agnieszka Chałabis-Mazurek Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Rybactwa i Akwarystyki 06.02.2020 dr hab. Jacek Rechulicz Wydział Biologii Środowiskowej
SKN Rozrodu Zwierząt 20.03.2020 dr n. wet. Roland Kusy Wydział Medycyny Weterynaryjnej
SKN Biologii, Hodowli i Użytkowania Drobiu 29.10.2020 dr hab. Justyna Batkowska profesor uczelni

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

SKN Enologów 12.01.2021 dr hab. Magdalena Kapłan Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu