[ MENU DODATKOWE ]


Kształcenie zdalne

 


 

KSZTAŁCENIE ZDALNE:

PLATFORMA NAUCZANIA ZDALNEGO

EDUPORTAL

 


 

 

Linkiem do platformy nauki zdalnej EDUPORTAL jest:

  http://platformaedukacyjna.up.lublin.pl/

 

 

EWENTUALNE PROBLEMY 

 Nauczycieli prosimy aby problemy zgłaszali na adres:

eduportal@up.lublin.pl

 

Studenci piszą na office365@up.lublin.pl

 

Autoryzacja logowania do platformy Eduportal odbywa sie poprzez usługę Office 365 

[ więcej informacji ]

 


 

 

KOMUNIKATY BIEŻĄCE oraz WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI 

 

 


 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE EDUPORTAL:

 

Materiały szkoleniowe z zakresu obsługi platformy EDUPORTAL dostępne są dla każdego Nauczyciela Akademickiego po zalogowaniu w panelu frontowym:

 

 

 


 

  POCZĄTEK PRACY Z PLATFORMĄ EDUPORTAL:

 

 

 


 

 

ALTERNATYWNA PLATFORMA NAUKI ZDALNEJ (Z WYBORU):

 [INSTRUKCJE: tworzenie zespołów, spotkań wirtualnych, zadań i sprawdzianów ]