[ MENU DODATKOWE ]


Dział Kadr i Płac

07.01.2021

KOMUNIKAT BIURA KADR
 

Informujemy, że w 2021 roku miesięczne normy czasu pracy, dla pełnego wymiaru etatu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, wynoszą:

 

MIESIĄC 2021

LICZBA GODZIN PRACY

LICZBA DNI PRACY

LICZBA DNI WOLNYCH

STYCZEŃ

152

19

12

LUTY

160

20

8

MARZEC

184

23

8

KWIECIEŃ

168

21

9

MAJ

160

20

11

CZERWIEC

160

20

10

LIPIEC

176

22

9

SIERPIEŃ

176

22

9

WRZESIEŃ

176

22

8

PAŹDZIERNIK

168

21

10

LISTOPAD

160

20

10

GRUDZIEŃ

176

22

9

 

Ponadto informujemy, że wypełniając  karty ewidencji czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych należy:
 
1) w związku z zarządzeniem nr 150 Rektora UP w Lublinie z dn. 29.12.2020 r.       

  • 4 czerwca  wpisać „Wś za 1.05”
  • 1 maja wpisać „W5,Wś”
  • 24 grudnia wpisać  „Wś za 25.12”
  • 25 grudnia wpisać „W5,Wś”

2) w przypadku przebywania na izolacji lub kwarantannie - nieobecność należy oznaczyć  symbolem „K”, godziny „K” zmniejszają normę miesięczną
3) w przypadku korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do lat 8 - nieobecność należy oznaczyć symbol „Cov-19”, godziny „Cov-19” zmniejszają normę miesięczną
4) w dni pracy zdalnej należy w miejsce podpisu wpisać symbol „PZ”,  godziny „PZ” należy zsumować do godzin faktycznie przepracowanych.
 
Pozostałe oznaczenia zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
 
Szczegółowe informacje na temat kwarantanny, izolacji i opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny umieszczone są w zakładce Działu Kadr i Płac na stronie internetowej Uczelni.
 
Przypominamy również, że wszystkie informacje, wnioski, oświadczenia i karty ewidencji czasu pracy należy przesyłać  do Biura Kadr drogą elektroniczną, pocztą wewnętrzną lub wrzucać do urny znajdującej się w Budynku Rektoratu obok pokoju 249; osobiste załatwianie spraw powinno być wcześniej uzgodnione telefonicznie.
 


Koordynator Biura Kadr
Mgr inż. Barbara Radko
 
Lublin, 05.01.2021 r.
 


« wstecz