[ MENU DODATKOWE ]


DRUKI

UMOWY NA KORZYSTANIE Z SAMOCHODU WŁASNEGO

« wstecz

 1. Umowa dla pracownika (zadanie badawcze finansowane ze środków subwencji MNiSW)  
  [pobierz plik Word]   
 2. Umowa dla pracownika (projekt badawczy lub zadanie finansowane ze źródeł zewnętrznych)
  [pobierz plik Word]   
 3. Umowy dla doktoranta (w ramach zadań badawczych realizowanych w ramach trybu wewnętrznego)
  [pobierz plik Word]   
 4. Umowa dla doktoranta (do projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych)  
  [pobierz plik Word]   
 5. Umowy dla pracownika (do celów związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej)
  [pobierz plik Word]   
 6. Umowa dla pracownika (do celów służbowych)  
  [pobierz plik Word