[ MENU DODATKOWE ]


DRUKI

« wstecz

 


 

 

PROCES DECENTRALIZACJI

 

Informacje w zakresie procesu decentralizacji finansów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 

 DRUKI DZIAŁU NAUKI  [ www ]

 

 


 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

 

Wniosek o wyjazd służbowy za granicę

  [ Pobierz plik Word ]    |   [ pobierz plik PDF ]

Sprawozdanie z pobytu za granicą

  [ Pobierz plik Word ]   |    [ Pobierz plik PDF ]

Wniosek o przyjęcie cudzoziemca

  [ Pobierz plik Word ]   |    [ Pobierz plik PDF ]

Sprawozdanie z pobytu cudzoziemca

  [ Pobierz plik Word ]   |    [ Pobierz plik PDF ]

Plan wyjazdów zagranicznych

  [ Pobierz plik Word ]   |    [ Pobierz plik PDF ]

Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu
  [ Pobierz plik Word ]   |    [ Pobierz plik PDF ] 

Wzór umowy o współpracy naukowej w języku angielskim / Cooperation agreement

   [ Pobierz plik[ Pobierz plik PDF ] 

Wzór umowy o współpracy naukowej w języku polskim

  [ Pobierz plik [ Pobierz plik PDF ]

Tabela - wykaz umów z instytucjami

 [ Pobierz plik [Pobierz plik PDF]

 


 

UMOWY NA KORZYSTANIE Z SAMOCHODU WŁASNEGO

« wstecz

 1. Umowa dla pracownika (zadanie badawcze finansowane ze środków subwencji MNiSW)  
  [pobierz plik Word]   
 2. Umowa dla pracownika (projekt badawczy lub zadanie finansowane ze źródeł zewnętrznych)
  [pobierz plik Word]   
 3. Umowy dla doktoranta (w ramach zadań badawczych realizowanych w ramach trybu wewnętrznego)
  [pobierz plik Word]   
 4. Umowa dla doktoranta (do projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych)  
  [pobierz plik Word]   
 5. Umowy dla pracownika (do celów związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej)
  [pobierz plik Word]   
 6. Umowa dla pracownika (do celów służbowych)  
  [pobierz plik Word

 

« wstecz

 WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNO-SZKOLENIOWA 


 

UBEZPIECZENIA 


« wstecz


 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA i PLANÓW DYDAKTYCZNYCH 

http://www.dos.up.lublin.pl/

 

 1. wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu prowadzenia zajęć w języku obcym dla studentów programu wymiany międzynarodowej Erasmus  
  [ pobierz plik Word ]
    |  [ pobierz plik PDF ]
 2. wniosek o przyznanie dodatku specjalnego z tytułu prowadzenia  zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich w języku angielskim. 
  [ pobierz plik Word ]   |  [ pobierz plik PDF ]
 3. Wniosek o dodatek specjalny z uwagi na opiekę nad praktykantem zagranicznym w ramach programu ERASMUS 
  [ pobierz plik Word ]   |  [ pobierz plik PDF ]


KWESTURA

 


 

« wstecz

 

DRUKI KADROWE

 

SPRAWY OGÓLNE

 

 PRACA ZDALNA:

 • polecenie wykonania pracy zdalnej (zał. 1) [pobierz]
 • wniosek o umowżliwienie pracy zdalnej (zał. 2) [pobierz]
 • oświadczenie pracownika (zał. 3) [pobierz]

 


 

OCENA OKRESOWA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UP W LUBLINIE

 • arkusz oceny nauczycieli badawczo_dydktycznych zarz.10 z 2020 r. zał. 1 [pobierz]
 • arkusz oceny nauczycieli dydktycznych zarz.10 z 2020 r. zał. 2 [pobierz]
 • min. wymagania w gr. nauczycieli badawczo_dydktycznych zarz.10 z 2020 r. zał. 3 [pobierz]
 • min. wymagania w gr. nauczycieli dydktycznych zarz.10 z 2020 r. zał. 4 [pobierz]

  URLOPY : wypoczynkowe, dla poratowania zdrowia, okolicznościowe, związane z rodzicielstwem

 

    - wniosek o urlop macierzyński przed porodem [pobierz]
    - wniosek o urlop macierzyński - zgłoszenie urodzenia dziecka   [pobierz]

    - wniosek w sprawie rezygnacji z macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni  [pobierz]

    - wniosek urlop macierzyński ojca po rezygnacji przez matkę  [pobierz]

    - wniosek o urlop rodzicielski w pełnym wymiarze po macierzyńskim  [pobierz]

    - wniosek w sprawie rezygnacji z rodzicielskiego udzielonego w pełnym wymiarze  [pobierz]

    - wniosek o urlop rodzicielski ojca po rezygnacji przez matkę  [pobierz]

    - wniosek o urlop rodzicielski  (w całości lub części) [pobierz]

    - podanie o zgodę na rezygnację z rodzicielskigo  [pobierz]

    - wniosek o urlop ojcowski  [pobierz] 

    - wniosek o urlop wychowawczy  [pobierz]

 

 NAGRODY I ODZNACZENIA

 

 SPRAWY SOCJALNE

 

 PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA


 

 CZAS PRACY

 

 

 • Karty ewidencji czasu pracy  

 

 [pobierz plik Excel]   
         Uwaga! - arkusz Excel zawiera 3 wzory kart

 WERSJA PDF:  

3m-podstawowy

1m-równoważny

3m-zadaniowy

 

 

    [pobierz plik PDF]   [pobierz plik Word]

 

 


 

FUNDUSZE STRUKTURALNE:

 

DELEGACJE KRAJOWE

« wstecz