Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

05.01.2021

 

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy oraz Studenci Wydziału Agrobioinżynierii,

 

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 139/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. informuję, że w okresie od 18 stycznia 2021 r. do końca semestru zimowego 2020/2021 planowana jest realizacja wybranych zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni, tj. ćwiczeń związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej na wybranych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych. W przypadku dodatkowego podziału grup studenckich na mniejsze, ich dokładny skład osobowy należy uzgodnić z prowadzącym przedmiot. Pozostałe zajęcia będą realizowane jak dotychczas w systemie zdalnym, zgodnie z obowiązującym rozkładem.

 

Wybrane zajęcia dydaktyczne w formie tradycyjnej w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie będą prowadzone w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS oraz Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii w Polsce. Studenci proszeni są o bezwzględne zachowanie reżimu sanitarnego i dystansu społecznego przy przemieszczaniu się do budynków Uczelni oraz w przerwach między zajęciami dydaktycznymi.

 

Informuję również, że podczas obron prac dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 obowiązują takie same zasady, jak w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 (patrz - Zalecenia dla pracowników realizujących zajęcia na Wydziale Agrobioinżynierii, opiekunów prac dyplomowych oraz studentów Wydziału Agrobioinżynierii z dn. 1.06.2020r -https://www.up.lublin.pl/files/agrobio/agrobioinzynieria/zalecenia_2020.pdf)

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

 Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ acrobat

 


« wstecz