[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

30.09.2020pracownicy

Szanowni Państwo,

 

w wyniku oceny złożonych w konkursie ofert na stypendium naukowe w ramach projektu NCN pt. „Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową” (nr projektu: 2019/35/B/NZ5/02756), którego kierownikiem jest dr hab. Arkadiusz Matwijczuk, prof. uczelni, stypendium otrzymała mgr inż. Lidia Ślusarczyk - absolwentka kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Serdecznie gratulujemy!


« wstecz