[ MENU DODATKOWE ]


Uchwały i zarządzenia. Ważne dokumenty uniwersyteckie.

« wstecz

  

Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 6.11.2019 w sprawie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce.