[ MENU DODATKOWE ]


Zasiłki statutowe i dofinansowania

« wstecz

1. Zasady korzystania z zasiłków i dofinansowań:

  • członek związku nabywa praw do korzystania z zasiłków statutowych z chwilą przyjęcia w poczet związku
  • członek związku nabywa praw do dofinansowań do różnych form wydarzeń na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po upływie pół roku od dnia przyjęcia do związku


2. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania 1 raz w semestrze do dowolnej formy wydarzeń, których organizatorem jest Dział Socjalny UP w Lublinie:

  • zajęcia sportowe - 30 zł* do karnetu
  • wydarzenia kulturalne - od 10 do 30 zł*
  • wycieczki - od 50 (krajowa) do 100 zł* (zagraniczna)
  • istnieje także możliwość dofinansowania wyjazdów turystycznych organizowanych przez Komisję Uczelnianą lub grupę członków związku

 
3. Dofinansowanie wakacyjne (w wysokości 100 zł) realizowane jest corocznie, naprzemiennie dla członków związku lub dzieci członka związku (do 0 do 18 lat a dla uczących się do 25 roku) , po złożeniu wniosku.
*Wysokość dofinansowania może być zmieniona uchwałą KU


4. Wysokość zasiłków statutowych dla członków związku:

 

z tytułu zgonu członka związku: 800 zł

z tytułu zgonu współmałżonka członka związku pozostającego na jego wyłącznym utrzymaniu

lub rodziców członka związku

500 zł
z tytułu zgonu teściów członka związku 300 zł
z tytułu urodzenia dziecka 800 zł