[ MENU DODATKOWE ]


Skład Komisji Uczelnianej

« wstecz

PREZYDIUM:
Przewodniczący: Roman Lalak
Z-ca Przewodniczącego: Marek Ścibisz
Sekretarz: Anna Machnacz-Rolla
Skarbnik: Magdalena Michońska
 
KOMISJE KU „Solidarność” UP Lublin:


Komisja ds. BHP i stosunku pracy:
Krzysztof Jasiński – przewodniczący
Waldemar Lebiedowicz
Magda Drabowicz –Żybura
Urszula Słupska-Dębowska
Komisja ds. socjalnych i wynagrodzeń:
Krystyna Węcławska – przewodnicząca
Monika Kwiecień
Monika Osypiuk
Magdalena Michońska
Iwona Szymczyk
Komisja ds. kontaktów zewnętrznych i rozwoju związku:
Lech Szafrański
Komisja rewizyjna
Grażyna Wołosiuk - przewodniczący
Zofia Krajewska – członek
 
Delegaci na Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowowschodniego:
Roman Lalak
Marek Ścibisz
 
Delegaci do Regionalnej Sekcji Nauki (RSN):
Roman Lalak
Barbara Maniak
Magdalena Michońska
Marek Ścibisz
 
Delegaci do Krajowej Sekcji Nauki (KSN):
Roman Lalak
Barbara Maniak