[ MENU DODATKOWE ]


Statut

« wstecz

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zwany dalej Związkiem Zawodowym jest osobą prawną zarejestrowaną zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych oraz ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000067074.

 

 

 

POBIERZ STATUT: