[ MENU DODATKOWE ]


Członkowie

« wstecz

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

Członkowie Zarządu ZNP Pracowników UP:

 
 • Prezes – prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
 • V-ce Prezes – prof. dr hab. Zbigniew Nozdryn -Płotnicki
 • V-ce Prezes – dr inż. Adam Węgrzyn
 • Skarbnik – dr Anna Kobiałka
 • Sekretarz – dr Małgorzata Janiuk
 • Członek Zarządu – dr inż. Joanna Pawlak
 • Członek Zarządu – Jolanta Wysocka
 • członek Zarządu – Elżbieta Łucjan
 

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZNP Pracowników UP:

 

 • dr Barbara Jarzyna
 •  mgr Magdalena Dobrzańska
 • mgr Ewa Valkov
 

Prezesi Oddziałowi:

 

 • mgr Ewa Valkov – Prezes Oddziałowy Emerytów i Rencistów
 • dr inż. Paweł Krzaczek – Prezes Oddziałowy Wydziału Inżynierii Produkcji
 • dr Anna Kobiałka – Prezes Oddziałowy Wydziału Agrobioinżynierii
 • mgr inż. Barbara Lisiak – Prezes Oddziałowy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr hab. Jerzy Lechowski – Prezes Oddziałowy Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • dr Małgorzata Janiuk – Prezes Oddziałowy Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Barbara Dąbek-Minda – Prezes Oddziałowy Administracji i Obsługi