[ MENU DODATKOWE ]


O Związku

« wstecz

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest samorządnym Związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli akademickich i innych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz emerytów i rencistów- byłych pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego. Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego jest niezależny od organów i władz administracyjnych. Związek posiada osobowość prawną. Najwyższym organem związku jest Konferencja Delegatów ZNP, a w okresie między konferencjami, naczelnym organem stanowiącym jest Rada Związku i Zarząd ZNP. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna ZNP.