[ MENU DODATKOWE ]


Staże

Zaproszenie do udziału w płatnych stażach zawodowych dla studentów III roku kierunku Biokosmetologia

Drodzy Studenci!

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów III roku kierunku Biokosmetologia. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 
Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:

  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.


Ponadto oferujemy:

  • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
  • zaświadczenie o odbyciu stażu.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463), tel. 81 445 66 61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl


Serdecznie zapraszamy!


Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3 i zał. 5-8
Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu (na staż): zał. 9-13
Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 14-20

 

Regulamin rekrutacji i organizacji stażu studenckiego - kierunek Biokosmetologia (PDF)

Załącznik nr 1 — Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy (Word) (PDF)
Załącznik nr 2 — Deklaracja pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta/Studentki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 3 — Program stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 4 — Wykaz efektów kształcenia dla kierunku Biokosmetologia (Word) (PDF)
Załącznik nr 5 — Formularz zgłoszeniowy Kandydata/Kandydatki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 6 — Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Word) (PDF)
Załącznik nr 7 — Oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa (Word) (PDF)
Załącznik nr 8 — CV (Życiorys) zawodowy Kandydata/Kandydatki (Word) (PDF)
Załącznik nr 9 — Dane Uczestnika Projektu do SL2014 (Word) (PDF)
Załącznik nr 10 — Oświadczenie Uczestnika Projektu o danych osobowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 11 — Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Word) (PDF)
Załącznik nr 12 — Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 13 — Oświadczenie Uczestnika Projektu o braku powiązań (Word) (PDF)
Załącznik nr 14 — Wniosek o wypłatę stypendium stażowego (Word) (PDF)
Załącznik nr 15 — Zwrot kosztów zakwaterowania (Word) (PDF)
Załącznik nr 16 — Zwrot kosztów dojazdu (Word) (PDF)
Załącznik nr 17 — Raport miesięczny (Word) (PDF)
Załącznik nr 18 — Lista obecności (Word) (PDF)
Załącznik nr 19 — Dziennik stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 20 — Raport końcowy Stażysty/Stażystki (Word) (PDF)

« wstecz