[ MENU DODATKOWE ]


Staże

Zaproszenie do udziału w płatnych stażach zawodowych dla studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria

Drodzy Studenci!

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 
Dlaczego warto odbyć staż? To niepowtarzalna możliwość:
 

  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy.Ponadto oferujemy:
 

  • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
  • zaświadczenie o odbyciu stażu.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Anna Krawczyk, Centrum Nauki,

ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463)

tel. 81 445 66 61

e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl
 


Serdecznie zapraszamy!
 


Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3 i zał. 5-8
Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu (na staż): zał. 9-13
Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 14-20

 

REGULAMIN REKRUTACJI I ORGANIZACJI STAŻU STUDENCKIEGO dla Studentów/Studentek kierunku Weterynaria (PDF)

Załącznik nr 1
— Formularz zgłoszeniowy dla Pracodawcy (Word) (PDF)
Załącznik nr 2 — Deklaracja pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta/Studentki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 3 — Program stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 4 — Wykaz efektów kształcenia dla kierunku Weterynaria (Word) (PDF)
Załącznik nr 5 — Formularz zgłoszeniowy Kandydata/Kandydatki na staż (Word) (PDF)
Załącznik nr 6 — Deklaracja uczestnictwa Kandydata/Kandydatki (Word) (PDF)
Załącznik nr 7 — Oświadczenia o spełnieniu kryteriów uczestnictwa (Word) (PDF)
Załącznik nr 8 — CV (Życiorys) zawodowy Kandydata/Kandydatki (Word) (PDF)
Załącznik nr 9 — Dane Uczestnika Projektu do SL2014 (Word) (PDF)
Załącznik nr 10 — Oświadczenie Uczestnika Projektu o danych osobowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 11 — Deklaracja Uczestnika Projektu (Word) (PDF)
Załącznik nr 12 — Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (Word) (PDF)
Załącznik nr 13 — Oświadczenie Uczestnika Projektu o braku powiązań (Word) (PDF)
Załącznik nr 14 — Wypłata stypendium stażowego (Word) (PDF)
Załącznik nr 15 — Zwrot kosztów zakwaterowania (Word) (PDF)
Załącznik nr 16 — Zwrot kosztów dojazdu (Word) (PDF)
Załącznik nr 17 — Raport miesięczny (Word) (PDF)
Załącznik nr 18 — Lista obecności (Word) (PDF)
Załącznik nr 19 — Dziennik stażu (Word) (PDF)
Załącznik nr 20 — Raport końcowy Stażysty/Stażystki (Word) (PDF)

 

« wstecz