[ MENU DODATKOWE ]


Senat

« wstecz

 

 

SENAT Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

kadencji 2016-2020

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, REKTOR
 
Prof. dr hab. Halina Buczkowska, PROREKTOR
Prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, PROREKTOR
Dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni, PROREKTOR

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, DZIEKAN WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII
Dr hab. Iwona Puzio, DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Prof. dr hab. Joanna Barłowska, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI
Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk, DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
Prof. dr hab. Izabella Jackowska, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

PRZEDSTAWICIELE SAMODZIELNYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH:
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Wydziału Agrobioinżynierii
Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Wydziału Nauk o Ziwerzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Tomasz Gruszecki, Wydziału Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba, Wydziału Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Prof. dr hab. Halina Smal, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Prof. dr hab. Franciszek Kluza, Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Józef Kowalczuk, Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH:
Dr Agnieszka Komor, Wydziału Agrobioinżynierii
Dr Małgorzata Matysek, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dr Piotr Stanek, Wydziału Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Dr Rafał Papliński, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dr inż. Andrzej Turski, Wydziału Inżynierii Produkcji
Dr Małgorzata Kostecka, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dr Aneta Sulborska, Wydziału Biologii Środowiskowej
 
Mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka, Jednostek pozawydziałowych

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI:
Dr Roman Lalak, przedstawiciel pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych
Mgr inż. Jacek Pałyszka, przedstawiciel pracowników administracji
Mgr inż. Robert Wierciński, przedstawiciel pracowników obsługi

Mgr Justyna Bochnak, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bartłomiej Szymczak, p. o. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
 
STUDENCI:
Marcin Mioduszewski — Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Agnieszka Kucharska – Wydział Agrobioinżynierii
Monika Szymczyk — Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Weronika Czuk – Wydział Inżynierii Produkcji
Paweł Więcław — Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Artur Niedzielski — Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii


Z GŁOSEM DORADCZYM:
Kanclerz: mgr Grażyna Szymczyk
Kwestor: mgr Ewa Walkowska
Dyrektor Biblioteki Głównej: dr Paulina Studzińska-Jaksim
Przedstawiciel ZNP: prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr inż. Marek Ścibisz
 

***


BYLI CZŁONKOWIE SENATU:
Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, PROREKTOR (do listopada 2018)
Prof. dr hab. Andrzej Wernicki, DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ (do 30 września 2019)
Prof. dr hab. Zenia Michałojć, DZIEKAN WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU (do 27 września 2019)
Prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, Wydział Agrobioinżynierii (do 1 września 2019)
Prof. dr hab. Marian Wesołowski, Wydział Agrobioinżynierii (do 1 września 2019)
Prof. dr hab. Helena Łabuda, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (do 1 września 2019)
Dr Marek Chmielewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej (do 1 września 2019)
Przedstawiciel NSZZ Solidarność: mgr Lech Szafrański

Mgr Kamil Toczek, PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Damian Kapusta, PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
 
STUDENCI:
Hubert Rusecki - Wydział Agrobioinżynierii (do 1 września 2019)
Katarzyna Piasek - Wydział Medycyny Weterynaryjnej (do 1 września 2019)
Sylwester Walczak - Wydział Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki (do 1 września 2019)
Maciej Cybulak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (do 1 września 2019)
Michał Dzieciuch - Wydział Inżynierii Produkcji (do 1 września 2019)
Justyna Bochnak - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (do 1 września 2019)