[ MENU DODATKOWE ]


Podstawowe zadania działu

« wstecz

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ DZIAŁU TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH NALEŻY


  

Obsługa multimedialna w zakresie:

 

 • Obsługa multimedialna konferencji, kongresów, imprez uczelnianych itp.
 • Pomoc w obsłudze systemów multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach dydaktycznych.
 • Wypożyczanie sprzętu multimedialnego na potrzeby zajęc dydaktycznych np.: laptopów, projektorów, projektoskopów, pointerów itp.
 • Udostępnianie tablic posterowych (bez transportu i ustawiania tablic).
 • Montaż oraz demontaż urządzeń multimedialnych w salach wykładowych, ćwiczeniowych itp.
 • Drobne naprawy serwisowe urządzeń multimedialnych.
 • Opieka i konserwacja sprzętu multimedialnego zlokalizowanego na terenie uczelni.
 • Zakup sprzętu, materiałów i akcesoriów multimedialnych tj.: projektory, lampy do projektorów, telewizory, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne na potrzeby innych jednostek uczelni.
 • Wdrażanie nowych technik, systemów i aplikacji wspomagających nowoczesne formy edukacji.
 • Organizowanie szkoleń i warsztatów dla pracowników naszej Alma Mater w zakresie obsługi multimedialnej.

  

Obsługa Centrum Kongresowego w zakresie:

 

 • Prowadzenie rezerwacji Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 • Obsługa akustyczno-techniczna Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.