[ MENU DODATKOWE ]


Dokumenty do pobrania

« wstecz


 

Formularze oraz najważniejsze dokumenty do pobrania: 

UWAGA!!

 

NOWE WZORY DRUKÓW WPROWADZONE DECYZJĄ Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach od dnia 01 stycznia  2019 r.

 

 

 

 

Razem z wersją papierową wniosku należy dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)

 

 

 

- Zał. A do wniosku uzupełniającego - dodatkowe zwierzęta OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

- Zał. B do wniosku uzupełniającego - dodatkowe procedury OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

- Zał. C do wniosku uzupełniającego - zmiana/dodanie ośrodka OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

                                                                                                                        

 

 


 

 

Pozostałe dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia (należy je składać do Użytkownika):

 

 

 

 
 
 

 


 
Akty prawne:
 
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub dydaktycznych;
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 630)
  - wzór zgłoszenia kandydata do Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach do lokalnej komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach;
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych  w niewoli
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2015 r.w sprawie informacji dotyczących zwierząt wykorzystywanych w procedurach oraz trybu przekazywania tych informacji
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 12 października 2015 r. w sprawie znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych;
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców;
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach
  - wzór wniosku o wpisanie do wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach;
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi i osób sprawujących nadzór nad tymi osobami;