[ MENU DODATKOWE ]


Ubezpieczenia

« wstecz

 

Ubezpieczenie NNW 

https://up.lublin.pl/studenci/?rid=21766

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta kształcącego się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym nałożony jest na:

  • rodziców studenta - do 26-go roku życia, jeśli jest na ich wyłącznym utrzymaniu;
  • uczelnię - w wyjątkowych wypadkach do 26-go roku życia jeśli nie jest na utrzymaniu rodziców lub ukończył 26 rok życia na wniosek studenta.
     

Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia, a nie są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez osoby podlegające temu ubezpieczeniu (np. współmałżonek ), proszeni są o zgłaszanie się do Działu Spraw Socjalnych Studentów celem wypełnienia druków zgłoszeniowych do ZUS (wymagane jest posiadanie aktualnego zaświadczenia z Dziekanatu, że jest się studentem UP w Lublinie).