Ogrodniczy logo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

• zielarstwo i terapie roślinne
architektura krajobrazu ogrodnictwo
• ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
[ Dziekanat ]Aktualności

22.09.2014
  
24.09.2014
   
30.09.2014

 

16.09.2014

Uwaga - egzaminy z praktyk dla studentów (informacja dla wszystkich wydziałów).

22.09.2014
Miejscowość: Spała 22-23.09.2014

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu odbędzie się 16 września 2014 r. (wtorek) w Sali Senatu UP w Lublinie.

Egzaminy dyplomowe na kierunku Architektura krajobrazu

planowane są w dniach 11.09. i 17.09.2014 r. od godz. 10.00

 

Egzaminy dyplomowe na kierunku Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

planowane są 18.09.2014 r. od godz. 10.00

Terminy obron dla studentów kierunku Ogrodnictwo przewidziane są na 12.09, 26.09 i 29.09.2014r.

02.09.2014

Certyfikaty Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA) dla e-nauczycieli