Ogrodniczy logo Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

• zielarstwo i terapie roślinne
architektura krajobrazu ogrodnictwo
• ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-65-00
[ Dziekanat ]Aktualności

16.04.2014  »obrony

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Goliszek pt.: "Występowanie czerwców (Hemiptera: Sternorrhyncha: Coccoidea) na drzewach i krzewach ozdobnych z uwzględnieniem gatunków obcych i inwazyjnych"

Oferta bezpłatnych szkoleń komputerowych i językowych w Lublinie

08.04.2014  »studenci
     
07.04.2014
  

07.04.2014

03.04.2014  »konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

11.04.2014
   
28.03.2014